34. Kongres
asistované reprodukce

Hotel Passage, Lidická 23, Brno

5. – 6. listopadu 2024

POZVÁNKA KE STAŽENÍ

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

jménem naším a jménem Sekce asistované reprodukce při České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP Vás srdečně zveme na 34. Kongres asistované reprodukce.

Těšíme se na Vás.

Za pořadatele SAR ČGPS ČLS JEP MUDr. Štěpán Machač, PhD.

Za organizační výbor MUDr. Pavel Otevřel

Pořadatel

Organizátor

forinel
2. ročník Ceny Prof. Ladislava Pilky