Program 2021

Přehledný odborný program

ÚTERÝ 9. 11. 2021
Sál ALFA, BETA Salonek I, II Salonek III, IV
09.30–09.45 Úvodní slovo
09.45–11.30 BLOK I A: Reprodukční medicína Posterová sekce,
(9.45–16.35)
11.50–12.20 Symposium f. Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.
12.20–14.05 BLOK I B: Reprodukční medicína
15.15–16.15 Symposium f. Merck spol. s r. o.
16.35–17.35 Blok II: Reprodukční medicína – výzkum, vize
17.40–17.50 Uvedení ceny prof. Pilky Více informací zde. Blok III: sestry
a koordinátorky
17.50–18.25 Symposium f. FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.
STŘEDA 10. 11. 2021
Sál ALFA, BETA Salonek I, II Salonek III, IV
09.00–09.30 Zprávy z výboru SAR ČGPS Posterová sekce
09.30–11.10 BLOK IV A: ART – Embryologie, laboratoř Diskuse s autory
(11.10–11.30)
11.30–11.50 Symposium f. PentaGen s.r.o.
11.55–14.00 Blok IV B: Embryologie, laboratoř – výzkum, vize Posterová sekce
14.00–14.05 Závěrečné slovo

Podrobný odborný program

ÚTERÝ 9. 11. 202

SÁL ALFA, BETA

09.30–09.45 Úvodní slovo
09.45–11.30 BLOK I A: reprodukční medicína
(vyzvané přednášky)

CHAIR: Štěpán Machač / Peter Harbulák (SK)
09.45–10.15 Yacoub Khalaf (UK): Recurrent IVF Failure (angl.)
10.15–11.05 PRO × PROTI Endometriosa: konservativní nebo operační přístup při léčbě neplodnosti
Moderátor: Tonko Mardešić
Peter Krajkovič (SK): Konservativní přístup
Jan Drahoňovský: Operační přístup
11.05–11.30 Michal Mára: Reprodukční aspekty operací děložní myomatózy, adenomyózy a pánevní endometriózy. Představení projektu REAdME
11.30–11.50 COFFEE BREAK
11.50–12.20 Sponsorované symposium f. Gedeon Richter
Marketing ČR, s.r.o.: Pro zdraví ženy – vždy vedle sebe
Moderátor: Štěpán Machač
Michaela Soušková: Použití transdermálních estrogenů v asistované reprodukci
Gabriela Stránská: Srovnání biosimilars a originálního rekombinantního FSH ve stimulačních protokolech s gestageny
12.20–14.05 BLOK I B: Reprodukční medicína
CHAIR: David Rumpík, Nicole Mardešićová
12.20–12.40 Karel Řežábek: Data z Národního registru asistované reprodukce
12.40–12.50 Zuzana Holubcová: Zprávy z ESHRE
12.50–13.05 Hana Konečná: Informovaný souhlas v 3rd party reproduction: nové ESHRE guideliny
13.05–13.25 Pavel Svitok (SK): Oxidačno-redukčný potenciál ako marker mužskej plodnosti
13.25–13.45 Tonko Mardešić: Hladiny progesteronu v den přenosu rozmražených embryí do dělohy připravené kombinací estrogenu a progesteronu a jejich vliv na výsledky léčby
13.45–14.05 Gabriela Tauwinklová: Pokročilé techniky selekce spermií: efekt na výsledky IVF léčby
14.05–15.15 LUNCH BREAK
15.15–16.15 Sponsorované symposium f. Merck spol. s r. o.
ROUND TABLE: Závažné nežádoucí události v tkáňových zařízeních – konsekvence, analýza rizik, reporting, řešení problematických situací
Moderátorka: Kateřina Veselá
Diskutující: Renata Hüttelová, Monika Koudová, Eva Tomková
16.15–16.35 COFFEE BREAK
16.35–17.35 Blok II: Reprodukční medicína – výzkum, vize (vyzvané přednášky)
CHAIR: Zuzana Holubcová, Jan Vodička
16.35–17.05 Jaroslav Petr: Embrya a embryoidy – co bychom s nimi mohli a co bychom neměli dělat
17.05–17.35 Jiří Froněk: Transplantace dělohy
17.40–17.50 Uvedení ceny prof. Pilky
17.50–18.25 Sponsorované symposium f. FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.: Sextant v ovariální stimulaci
Moderátor: Tonko Mardešić
Tonko Mardešić: AMH jako zrcadlo ovariální rezervy
Tomáš Bagócsi: Jak správně určit azimut?
Pavel Otevřel: Per aspera ad astra
20.00–24.00 SPOLEČENSKÝ VEČER

SALONEK I, II

17.40–18.25 Blok III: sestry a koordinátorky
Jan Ženatý: Komunikace s problémovým pacientem

SALONEK III, IV

09.45–16.35 Posterová sekce

STŘEDA 10. 11. 2021

SÁL ALFA, BETA

09.00–09.30 Zprávy z výboru SAR ČGPS
09.30–11.10 BLOK IV A: ART – Embryologie, laboratoř
CHAIR: Renata Hüttellová, Ladislava Jelínková
09.30–09.50 David Kubíček: Neinvazivní chromozomový screening (NICS) embryí
09.50–10.10 Kateřina Tvrdoňová: Rozdíly v morfokinetických parametrech a výskytu multinukleací u lidských embryí geneticky normálních, abnormálních a euploidních embryí vedoucích ke klinické gravidit
10.10–10.30 Jakub Horák: Výsledky opakovaných vyšetření embryí potvrzují vysokou diagnostickou spolehlivost PGT-A po přesné kategorizaci
embryí na euploidní, aneuploidní a mozaicistní
10.30–10.50 Jan Diblík: Rozšířené testování nosičství dědičných chorob v prekoncepční péči
10.50–11.10 Rostislav Navrátil: PANDA Carrier – nový panelový screening 110 nejčastějších recesivních chorob
11.10–11.30 COFFEE BREAK
11.30–11.50 Sponsorované symposium f. PentaGen s.r.o.: Artificial Intelligence in IVF – iDA Score (angl.)
11.55–14.00 Blok IV B: Embryologie, laboratoř – výzkum, vize
CHAIR: Daniel Hlinka, Olga Teplá
11.55–12.20 Zuzana Holubcová: Analýza ultrastruktury lidských oocytů aneb co se skrývá ve vajíčku (vyzvaná přednáška)
12.20–12.40 Kateřina Komrsková: Inovativní diagnostika kvality ejakulátu s využitím pro selekci nepoškozených spermií
12.40–13.00 Jana Svobodová: Nový kandidátní ligand důležitý pro vazbu a fúzi membrán spermie a vajíčka
13.00–13.20 Veronika Páleníková: Glykoproteíny ako faktor určujúci kvalitu spermií
13.20–13.40 Dávid Drutovič: Nové poznatky o úlohe Aurora kináz v meioze I u cicavčích oocytov
13.40–14.00 Michaela Frolíková: Exprese a lokalizace integrinu αV v samčích germinálních buňkách
14.00–14.05 Závěrečné slovo
14.05–15.15 LUNCH

SALONEK III, IV

09.00–14.05 Posterová sekce
11.10–11.30 Diskuse s autory

Po dobu trvání kongresu probíhá výstava firem.

Publikované postery

Reprodukční medicína
1. Vendula Johanes: Metoda Ludmily Mojžíšové
2. Viera Belušáková: Vplyv sérovej hladiny progesterónu na úspešnosť liečby u pacientiek s opakovaným implantačným zlyhaním
3. Jitka Řezáčová: Odběr oocytů ex vivo u pacientky s borderline ovariálním tumorem – kazuistika
4. Karolína Nováková: Psychosociální aspekty ochrany reprodukčního zdraví u onkologických pacientů
5. Anna Dostálová: Be Better Informed About Fertility. Giving voice to citizens towards improving assisted reproduction technologies for society

Embryologie a laboratoř
6. Michal Ješeta: Obsah bisfenolu A a bisfenolu S v lidské seminální plazmě ve vztahu k výsledkům spermiogramu
7. L. Jelínková: Vliv média EmbryoGlue Vitrolife na výsledky embryotransferů
8. Olga Teplá: Relativní pozice dělícího vřeténka a pólového tělíska jako indikátor optimálního času pro ICSI: vliv na úspěšnost IVF

Embryologie, laboratoř – výzkum, vize
9. Volodymyr Porokh: Vývoj in vitro systému pro modelování molekulární komunikace mezi embryem a endometriem
10. Michal Dvořan: In vitro maturace oocytů: nejnovější molekulární mechanismy a jejich aplikace v klinické praxi
11. Tereza Souralová: Derivace lidských embryonálních kmenových buněk za definovaných podmínek
12. Denisa Jansova: Ve správný čas na správném místě: kvalita vajíčka
13. Irena Koutná: Lidské embryonální kmenové buňky pro klinické aplikace 

Vědecký výbor:

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.
(Ústav histologie a embryologie, LF MU Brno)

RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D., MBA
(IVF CUBE, Praha)

MUDr. Nicole Mardešićová
(Pronatal Sanatorium, Praha)

MUDr. Pavel Otevřel
(REPROFIT, Brno)

MUDr. Jan Vodička
(Fakultní nemocnice Olomouc)

Tato vzdělávací akce bude zařazena do celoživotního vzdělávání lékařů dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 , zároveň také do celoživotního vzdělávání sester a jako taková bude registrovaná u České asociace sester.