Program 2022

Záznam přednášek odborného programu konaného 32. Kongresu asistované reprodukce bude zveřejněn do 18. 11. 2022

Odborný program

 

ÚTERÝ 8. 11. 2022
Hlavní sál Medium I, II BOARDROOM
09.30–09.35 Úvodní slovo Posterová sekce,
(9.35–16.25)

09.35–11.25 BLOK I A: Reprodukční medicína
11.45–12.40 Symposium f. Organon
12.40–13.35 BLOK I B: Reprodukční medicína Diskuse s autory
(12.40-14.40)


14:40–15.25 Symposium f. FERRING Pharmaceuticals CZ s.r.o.
15.25–16.50 Blok I C: Reprodukční medicína
17.10–18.00 Blok II: Reprodukční medicína – výzkum, vize

Blok III: sestry a koordinátorky

(17.10–18.10)

18.50–18.45 Symposium f. Merck spol. s r.o.
STŘEDA 9. 11. 2022
Hlavní sál Medium I, II BOARDROOM
09.00–09.30 Zprávy z výboru SAR ČGPS a ARE Posterová sekce
09.30–10.25 BLOK IV A: ART – Embryologie, laboratoř – výzkum, vize Diskuse s autory
(11.30–11.50)
10.25–10.50 Symposium f. YBUX
10.50–11.30 BLOK IV A: ART – Embryologie, laboratoř Posterová sekce
11.50–13.50 Blok IV B: Embryologie, laboratoř – výzkum, vize
13.50–13.55 Závěrečné slovo

Vědecký výbor:

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.
(Ústav histologie a embryologie, LF MU Brno)

RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D., MBA
(IVF CUBE, Praha)

MUDr. Nicole Mardešićová
(Pronatal Sanatorium, Praha)

MUDr. Pavel Otevřel
(REPROFIT, Brno)

MUDr. Jan Vodička
(Fakultní nemocnice Olomouc)