Aktivní účast

Zde je možnost zažádat o přijetí aktivní účásti na kogres on-line formulářem.

Uzávěrka přihlášek: 30. září  2024

Vědecký výbor se vyjádří ohledně přijetí práce do odborného programu do 15. 10. 2024.

Žádost o přijetí o aktivní účasti není registrací na kongres. V případě přijetí aktivní účasti má nárok první autor se registrovat na kongres zdarma.

Témata:

1. Reprodukční medicína: klinická část 

2. Reprodukční medicína: výzkum a vize 

3. ART – Embryologie, laboratoř

Ke každému bloku přednášek bude vybrán omezený počet sdělení, která odezní jako přednášky.

Konference bude interaktivní s možností klást dotazy přes aplikaci Sli.do, součástí orálních prezentací bude anketa a hlasování.

Práce přijaté do odborného programu budou publikovány ve sborníku abstrakt ISBN.

Vědecký výbor:

PharmDr. Zuzana Holubcová, Ph.D.
(Ústav histologie a embryologie LF MU Brno)

RNDr. Renata Hüttelová, Ph.D., MBA
(IVF CUBE, Praha)

MUDr. Nicole Mardešićová
(Pronatal Sanatorium, Praha)

MUDr. Pavel Otevřel
(REPROFIT, Brno)

MUDr. Jan Vodička
(Fakultní nemocnice Olomouc)